NT COM: váš partner v telekomunikačných službách > O firme


Spoločnosť Slovanet - www.slovanet.sk je významný celoslovenský telekomunikačný operátor, ponúkajúci internetové, hlasové, dátové, bezpečnostné a cloudové služby. Od decembra 2015 je Slovanet vlastníkom a technologickým partnerom našej spoločnosti NT COM.

Spoločnosť NT COM, s.r.o. je telekomunikačný operátor špecializujúci sa na poskytovanie služieb v obchodných a administratívnych centrách. Aktuálne zabezpečujeme internetové a hlasové služby pre viac ako 200 prevádzok v obchodných centrách OC Mlyny v Nitre a OC Korzo v Prievidzi.

Od decembra 2015 je vlastníkom a zároveň technologickým partnerom našej spoločnosti NT COM významný celoslovenský telekomunikačný operátor Slovanet, a.s.  -  www.slovanet.sk

Zámerom spoločností Slovanet a NT COM je v úzkej spolupráci pokračovať v poskytovaní telekomunikačných služieb v oboch obchodných centrách a v blízkej budúcnosti uskutočniť modernizáciu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb a rozšíriť ich ponuku. Doterajších klientov budeme o budúcich zmenách včas informovať.