NT COM sa zlúčil so spoločnosťou Slovanet

OZNAM: Spoločnosť NT COM s. r. o., s platnosťou od 1.10.2016 zanikla a zlúčila
s celoslovenským telekomunikačným operátorom - spoločnosťou Slovanet, a.s.
,
ktorá ako právny nástupca NT COM-u prevzala prevádzku a poskytovanie služieb
internetu a hlasu v objektoch Galéria MLYNY Nitra a OC Korzo Prievidza.

Pre viac informácií prejdite na informačnú webstránku spoločnosti Slovanet.

(obsahuje aj oznam zákazníkom bývalej spoločnosti NT COM v Galérii MLYNY Nitra,
ktorí nedostali oznam o technickej a obchodnej zmene poskytovaných služieb)